Galeria

WYKONANIE PRZECISKU RURĄ PE LUB HDPE ZA POMOCĄ MASZYNY ZWANEJ "GRUNDOMAT"

METODA WYPIERANIA GRUNTU

Wykonanie przecisku polega na wprowadzeniu w grunt głowicy udarowej potocznie zwanej „kretem” która poruszając się do przodu za pomocą sprężonego powietrza zagęszcza za sobą grunt umożliwiając wprowadzenie w otwór rur PVC, PE, HDPE w zakresie średnic od dn 25 mm do dn 160 mm na odległości do 20 mb


 

WYKONANIE PRZECISKU RURĄ STALOWĄ ZA POMOCĄ MASZYNY ZWANEJ "GRUNDORAM"

METODA WBIJANIA RUR STALOWYCH

Wykonanie przecisku polega na wbijaniu rury stalowej za pomocą głowicy udarowej w grunt w odcinkach a następnie spawanych kolejnych. Rura pod wpływem udaru przesuwa się do przodu nabierając ziemię do środka rury. Oczyszczenie rury odbywa się za pomocą sprężonego powietrza wydmuchując urobek z rury dzięki zastosowanej   tarczy  lub automatem WUKO a zakres prac stosuje się do średnic od dn 133 mm do dn 2000 mm.


 

WYKONANIE PRZEWIERTU (HORYZONTALNEGO) RURĄ HDPE

METODA ROZWIERCANIA OTWORÓW

 img163

Wykonanie przewiertu polega na wykonaniu przejścia pilotem który umożliwia omijać przeszkody na trasie przewiertu. Następnie po wykonaniu tego pilota zakłada się rozwiertaki które są dostosowane do średnicy rury przewiertowej którą następnie się wciąga. Zakres prac stosuje się od średnicy dn 25 mm do dn 500 mm i odległości powyżej 20 mb  a maksymalnie do 300 mb.